Constitució nou Equip Dirigent


L’HOSPITALITAT la formem un grup de persones amb ganes de servir els nostres germans malalts i pelegrins, posar en pràctica allò que Maria va demanar a Bernardeta.
Vinculats a l’Hospitalité de Notre Dame de Lourdes de França, i ens sentim germans de les Hospitalitats de la Mare de Déu de Lourdes que hi ha a tot el món.
La finalitat de l’Hospitalitat és posar-se en camí per a créixer en la fe en Jesucrist i en la devoció a la Mare de Déu, mitjançant la seva activitat cèntrica, que és l’organització del pelegrinatge Durant l’any duem a terme actes, trobades de germanor, reunions de treball i de formació.
La finalitat esmentada, pressuposa que el nostre distintiu sigui la realització quotidiana del precepte de l’amor, que cal fomentar i promoure en els aspectes espirituals, socials i tècnics, per a fer un bon servei als malalts  i pelegrins, per a un millor aprofitament personal i eclesial, en l’exercici de la convivència i de la solidaritat. de les quals la principal és el Pelegrinatge Diocesà a Lourdes.

Per la present us ajuntem relació de la nova junta de L’Equip Dirigent de l’Hospitalitat de la Mare de Déu de Lurdes de la Comarca del Bages.


Atanor de l’Assemblea celebrada el dia 29 de novembre del 2015 queda constituït el nou Equip Dirigent de la Comarca del Bages de la següent manera:

Consiliari
Mn.Hakolimana,Jean

Delegat
Sr Coll i Aloy, Josep M.

Vicedelegat
Sr. Sala i Coll, Ramon

Secretaria
Sra. Santamaria i Cots, Benita

Tresorera
Sra. Casasayas i Serra Montserrat

Vocals
Sra. Berengeno Perez, Dolors          
Sra. Canals Fontanet, Imma                 
Sra. Clotet Antunez, Carme                 
Sr. Esteve Calleja, Manel          
Sra. Macias Beas i Perez de Tudela, Maribe                     
Sra. Reguant Victori, M. del Mar    

Representant dels Joves
Sr. Benlliure Moltó Agustí

Vocal Diocesà
 Sra.  Júlia Domenech, Pila